PAUL JENSEN ER EN ENER

Paul Jensen er en ener. Han er en af Danmarks få mandlige vævere. Og han er et af de mest sociale, hjælpsomme og uegennyttige mennesker, man overhovedet kan opdrive på denne Guds grønne jord.

Paul Jensen er født i 1942. Uddannet bankassistent, og da det blev for kedeligt så i årevis aktiv som skovarbejder. Og vel en af landets eneste skovarbejdere, der seriøst valgte at gå vævervejen.

Først et ophold på Kunsthøjskolen i Holbæk, så værkstedselev hos den store, gode væver Jette Gemzøe og siden hos den ligeså spændende, nu tidligere væver og teksttilkunstner Britt Smelvær. Over 40 år gammel kom Paul ind på Danmarks Designskole (Skolen for Brugskunst) i 1985 og tog afgang i 1989.

Siden har han levet som selvstændig væver og har kun lige knap kunnet leve af faget, hvad også er særdeles vanskeligt i Danmark, hvor god man end er. Men han har gjort det, reelt levet på en pind, stædig og trofast mod det, han har lært, og som han elsker så højt - vævekunsten. Og trofast mod traditionen med det gode, solide og smukke gulv- og vægtæppe som hovedbeskæftigelse. Altid i smukke farver og faste, konkrete, geometriske mønstre, kvadrater eller rektangler, indimellem iblandt skrå linjeforløb. Vævet i uld eller sisal, dobbeltvævet eller enkeltvævet, fladvævet eller vævet i kelimteknik. Ingen pjat, til gengæld videreudvikling af de fine, klassiske traditioner. Og også inspireret af den engelske stoftrykker William Morris, Bauhaus-skolen og af japansk kunst.

Paul har siden 1991 haft værksted i Kunstnerhuset i Gjethusparken i Frederiksværk og har beredvilligt stillet værksted og faglig kunnen til rådighed for mangen en interesseret - ikke mindst den lokale vævekreds.

Paul Jensen er i det hele taget er meget socialt og yderst engageret menneske, der i alle årene gratis og beredvilligt har stillet sin kunnen og sin arbejdskraft til rådighed i utallige kunstneriske sammenhænge. Mangen en udstilling i ind- og udland er blevet til med Paul som arrangør og arbejdskraft. Også det lokale "Gjethus" har i årevis nydt godt af store indsats og gode vilje til altid at stille frivilligt op, ikke kun som bestyrelsesmedlem, men også som praktisk arrangør.

Paul Jensen er en meget fin væver med stor teknisk kunnen - men frem for alt er han som en af de helt få tro mod traditionen - meget i lighed med sin store læremester, Jette Gemzøe. Paul Jensen er et uundværligt aktiv for kunsthåndværket i Danmark og for kunstlivet i Frederiksværk.

Peter Olesen, journalist og forfatter